Comunicación y gestión

Simplicitat

Comuniqueu-vos amb tots els pares i alumnes en un sol un clic

Comunicació

Comuniqueu tota la informació rellevant als mòbils dels pares

Organització

Faciliteu l’accés a la informació, sense coneixements informàtics

Tot en un

Notificacions, justificants, notícies, excursions i transaccions, tot en un

Gestión de pagos

SENSE DEVOLUCIONS / IMPAGATS

Un pagament en VISA sempre està autoritzat i per tant no existeixen devolucions.

AUTOMATITZACIÓ DE COBRAMENTS I REMESES SEPA

Gestió de cobraments automatitzats en una sola pantalla.

HISTORIAL I ANALÍTIQUES

Compara els resultats i acceptació de serveis que proposa l’escola.

ACCÉS PER A EMPRESES EXTERNES / USUARIS

Permet l’accés a empreses externes per a la gestió de serveis “menjadors, acolliment, extraescolars, …”