Educanlia nace

L’Abril de 2015 es va iniciar la primera fase del procés del llançament del projecte Educànlia, establint com a premisa aprendre, per això es va introduir el producte en 10 centres escolars de molt diferents característiques per a aconseguir un producte estable i testejat que s’adapti a les necessitats de totes les escoles.

Arribats a aquest punt, posem a la disposició púbica algunes mètriques molt interessants sobre l’acceptació de l’eina per part dels tutors i familiars i també per part de les escoles en base a aquesta experiència.

  • Educànlia suposa un estalvi mitjà de més de 5.000 € mensuales per centre educatiu mitjà (284 alumnes) i un estalvi significatiu de 17,6 € x alumne/mes el que suposa de forma directa un estalvi important en el manteniment de les escoles que pot ser utilitzat amb altres finalitats formatives.
  • Educànlia té més del 55% d’acceptació per part de les familíes i tutors a la setmana de que el centre comunica la solució, i més del 70% passats els 3 mesos.
  • Els mitjans de pagament suposen un estalvi als pares de 1 hora/mes i un estalvi econòmic de més de 100 € mensuals en comissions de mitjana.

A partir d’ara Educànlia començarà a comercialitzar-se a partir del dia 1 de Maig per a totes aquelles escoles que necessitin una millora rellevant de la seva comunicació i que tinguin com a prioritat la automatització de processos en el sector educatiu públic i concertat per a la seva posada en marxa a partir del dia 1 de Setembre del present any.